top of page

Frakt

Frakt

Flat rate frakt på 130 kr

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe som helst angående butikken, bare send en mail til oss. Enten med skjemaet til høyre eller mail adressen under.

E - post:  rolf@danseskolen.com

Returer

Kjøpsvillkår
Vår målsetning er å gi deg et godt tilbud over gode danseartikler til enhver tid. Gode danseartikler øker prestasjonen, gir velbehag og minsker fare for skader / slitasje.
Faktura følger sendingen og lyder på den pris som er oppgitt på våre Internettsider eller i vår database. Vi sender ikke sendingen per oppkrav, men til deg direkte. Forsendelsen er fraktfri dersom bestillingen er på over kroner 5.000. Bestillinger på under dette beløpet belastes med en portokostnad etter postens takster.

 

 

Betalingsbetingelser
Vi ønsker å gjøre det rimeligst mulig for deg som kjøper, og sender derfor ikke varen i oppkrav. Fraktkostnader beregnes etter at vi har motatt ordren, og vil således ikke tatt med på din ordre bekreftelse. Fraktkostnader beregnes til postens takster.
Betaling skal skje innen 14 dager etter fakturadato. Forfallsdato fremgår av fakturaen. Ved forsinket betaling påløper et purregebyr på kr.50,-. Ved manglende betaling oversendes kravet til inkasso med de kostnader, gebyrer og ulemper dette får for kunden

 

 

Leveringsbetingelser
Varen blir sendt med posten snarest etter at din bestilling er mottatt.
Forventet sendelsetid er under 1 uke.

 

 

Angrefrist
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 3 mnd dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Send aldri varer i retur i postoppkrav. Har du spørsmål kan du kontakte oss på rolf@danseskolen.com
Har du allerede overtatt varen, er utgangspunktet at du ikke kan avbestille.
Det betyr altså at du må betale kjøpesummen, selv om du ikke -----ønsker å beholde varen. Unntak gjelder hvis:
-du må bytte til en annen størrelse
-du har rett til å heve kjøpsavtalen
-vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt (dette er bare aktuelt hvis kjøpet har skjedd utenfor butikk eller annet fast utsalgssted)
-du har avtalt særskilt tilbakeleveringsrett med selger (for eksempel deponering, hjemlån, kjøp på prøve)
-du har avtalt bytterett med selger, eller slik rett følger av sedvane for den aktuelle bransjen og varetypen

 

 

Ordrebekreftelse
En ordrebekreftelse vil bli sendt deg per E-mail ved bestilling. Dersom vi mot formodning ikke klarer å skaffe varen innen 3 uke vil vi gi deg omgående beskjed om dette.
Du kan også ringe oss på tlf 909 94 93 7 for videre info.

Supert! Meldingen er mottatt.

bottom of page